T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Uzunköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Uzunköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İlçemiz 13 Nolu Hıfzıssıhha Kurulu Kararları

Güncelleme Tarihi: 09/04/2020

T.C.

UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu

 

Karar No: 13

Karar Tarihi: 06.04.2020

 

Uzunköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 06.04.2020 tarihinde 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. Maddesine göre Kaymakam Hakan Yavuz ERDOĞAN Başkanlığında toplanarak gündemdeki konuyu görüşmek suretiyle aşağıdaki kararları almıştır.

 

GÜNDEM

 

11.03.2020 itibariyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi (dünyada birden fazla ülkede veya kıtada çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalık) olarak tanımlanan “COVID-19” Koronavirüs hastalığının bulaş yollarının engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçemizde alınabilecek tedbirlerin görüşülmesi

                                                                  

                                                                    KARAR

 

1-         Sosyal destek ödemelerinin PTT şubelerinden dağıtımı sırasında ortaya çıkan sosyal izolasyona aykırı görüntüler üzerine yapılacak yardımların hak sahiplerine evlerinde teslim edilmesine kararlaştırılmış ve başarıyla uygulanmaya başlanmıştır. Uzunköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca yapılacak olan nakdi yardımların, hak sahiplerine PTT üzerinden ikamet adreslerinde ödenecek şekilde yapılacaktır.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde sosyal yardım ödemelerinin de Koronavirüs salgını süresi boyunca aynı şekilde; bekçiler (gerekirse kolluk görevlilerinden destek verilerek)  ve PTT personelince, hak sahiplerine ikametlerinde teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. Bunların dışında yer alan işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği vb ödemelerin PTT şubelerinden ödenmesine devam edilecektir.

2-         Tarımsal üretimin/arzın sürdürülebilirliğinin sağlanması ile birlikte tarım sektöründe çalışanların (mevsimlik işçiler dahil) pandemiye karşı korunması önem arz etmektedir.

-Bu kapsamda mevsimlik işçiler başta olmak üzere tarımsal üretimde çalışan vatandaşlarımızın barınma çalışma alanlarının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sürekli kontrol edilecektir, virüsün bulaşma riskinin yüksek olduğu değerlendirilen alanlarda İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınacaktır.

-Tarım işçilerinin ulaşım koşullarının hem virüsün yayılımının kontrol edilmesi hem de trafik kazaları mevzuatı yönünden yakinen takip edilerek gerekli tedbirler, Trafik zabıtası ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından alınacaktır.

-Tüm bu hususlarla birlikte çiftçilerin üretim alanına erişimi kısıtlamayacak ve hasat edilen ürünler ile tarımsal girdilerin pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesi sağlanacaktır.

İlçe Tarım Müdürlüğü,  İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Trafik Zabıtasının denetimi ve koordinesinde yukarıda belirtilen tedbirler alınacaktır.

 

3-  İlçemizdeki market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve çalışanlar  maske ile gireceklerdir. Maske takma zorunluluğu işyeri çalışanları için de geçerlidir. Market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine girecek vatandaşlarımızın maske ve el dezenfektanlarını market ve işyeri sahiplerini temin etmesi gerekmektedir.

(Maske kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar: maske takılmadan önce el dezenfeksiyonu sağlanmalıdır, maske ağız ve burun dahil kapatılacak şekilde takılmalıdır, maske ile yüz arasında boşluk kalmayacak şekilde maske yüze yapıştırılmalıdır, maske tek kullanımlıktır ve maske nemlenince yenisi ile değiştirilmelidir, maske çıkartılırken kirlenmiş olan ön yüzüne el teması olmadan arkadan çıkarılmalı ve sonrasında el hijyeni sağlanmalıdır.)

4- Gazi caddesi ve Atalar caddesi araç trafiğine kapatılmıştır. Gazi caddesi ve Atalar caddesine tali yollardan ve Postane tarafından yaya girişlerine kapatılmıştır. Her iki caddeye yaya girişleri, sosyal izolasyon önlemlerine dikkat edilerek kontrollü şekilde ve sınırlı sayıda olacak şekilde sadece Cumhuriyet meydanı Gazi caddesi girişinden giriş/çıkış olacak şekilde izin verilecektir. Emniyet ve Belediye zabıta yetkilileri tarafınca vatandaşlarımızın ateş ölçümleri yapılacaktır.

5-Kırcasalih Beldesine birinci giriş araç trafiğine kapatılacak, girişler Edirne Işıklı kavşaktan yapılacaktır, beldeye girişlerde ateş ölçümleri Kırcasalih Belediye Zabıtası tarafından yapılacaktır.

Uzunköprü Yeniköy mahallesi Edirne istikametine gidişlerde ikinci girişten araç girişleri kapatılacak, girişler birinci girişten sağlanacaktır, girişte ateş ölçümü yapılacaktır.

6- Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmış/yasaklanmıştır. 2918 Sayılı Karayolları trafik kanununun 34. Maddesinde; Trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığının ekonomik yapıları da dikkate alınmak suretiyle belirli zamanlarda muayene edileceği, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması halinde araç sahibinde idari para cezası verileceği, bu araçlara muayenelerinin yaptırılması için süre ve şartların Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şekilde izin verileceği, izin verilen süre sonunda muayenesi yapılmadan ve muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen araçların trafiğe çıkarılması halinde araç sahibine idari para cezası verilecektir.

Ancak 65 yaş ve üzeri  ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahibi vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağının başladığı 22.03.2020 tarihinden sonra muayene zamanı gelen araçlar için yasaklamanın kaldırılmasından 45 gün sonrasına kadar Karayolları trafik kanununun 34. Maddesi kapsamında araç muayeneleri ertelenecektir ve anılan mevzuat hükümlerine göre herhangi bir cezai işlem uygulanmayacaktır .

 

7-Tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşlarımızın tıbbi maske (cerrahi maske) takmaları zorunludur, sağlık kuruluşu içerisinde maskesiz dolaşıma izin verilmeyecektir.

 

8- Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu meydana gelmiştir. Koronavirüs salgını, sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını o etkilemektedir. Bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek olan sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Söz konusu tedbirler çerçevesinde Uzunköprü ve Kırcasalih Belediyeleri, İlçe Özel İdaresi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli planlama, koordinasyon ve uygulama yapılarak; başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacaktır. İhtiyaç duyulan alanlar dezenfekte edilecek, vatandaşların da bu konudaki hassasiyetleri arttırılacaktır. 

 

9-  03.04.2020 Tarih ve 6235 Sayılı Genelge uyarınca Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ve Zonguldak İli’nden kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştır.

 

Kara, hava ve deniz araçları ya da yaya olarak giriş/çıkış kısıtlamasına gidilen illerimiz için bu kısıtlamanın istisnaları mezkur genelgenin A/3 maddesinde belirtilmiştir.  Bu kapsamda Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması Genelgesinin A/3 maddesi f bendi uyarınca seyahat izin belgesi düzenleneceklerin kapsamının belirlemesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki durumlarının varlığını belgeleyenler, seyahat belgesi alabilecektir, söz konusu istisnalara ilişkin karar alınmıştır;

 

a-) Giriş/Çıkışlarına Kısıtlama/Yasaklama Getirilen İllere;

 

-Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

 

-Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,

 

-Ölüm nedeni Covid- 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye),

 

-Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz eden),

 

-Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

 

-Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

 

-Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

 

-Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan kişilerin,

 

Yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Valilik/Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarınca seyahat izin belgesi verilebilecektir.

 

Seyahat İzin Belgesi Taleplerinin Alınması İçin;

Bakanlığımıza ait Alo 199,

Bakanlığımızın E- Başvuru sistemi,

Valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru, usulleri geçerli olacaktır.

Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecektir,

Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacaktır,

Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacaktır,

Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabilecektir,

Genelgenin A/1/c maddesi kapsamında giriş çıkışı kısıtlanan illere 5 gün önce gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp kendi ikametlerine dönmek isteyen kişiler seyahat izin belgesi taleplerini 05.04.2020 Pazar sabah 08.00’den 09.04.2020 Perşembe sabah 08;00’e kadar yapılabilecektir,

22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge kapsamında evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen seyahat izin belgeleri; ilgi Genelgemiz kapsamında kısıtlı şehirlerden giriş/çıkışları içinde geçerli olacaktır.

 

b-) Uzunköprü İlçemizde; 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının 03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanmasına dair istisnalara ilişkin karar alınmıştır;

Doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber;

-Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,

 

-Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,

 

-Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri,

 

03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacaktır. Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacaktır.

 

İlçe Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde;

a-Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince  3.150.00 TL idari para cezası

b-Kabahatlar Kanunun 32.maddesi gereğince 392.00 TL idari para cezası

c-Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195.maddesinde yer alan ‘..Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.’

Covid-19 ile mücadele kapsamında ilgili bakanlıklarca yayınlanan bütün genelge, talimat, emir vb konularda alınan kararlara karşı gelen gerçek ve tüzel kişilere kolluk ve zabıta görevlilerinin marifetiyle yukarıda belirtilen adli ve idari cezaların kesilerek onay için kaymakamlık makamına arz edilmesine

 

 

             Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

BAŞKAN                                          ÜYE                                           ÜYE

Hakan Yavuz ERDOĞAN             Özlem BECAN            Dr. Zülfiye Yılmaz BOZKURT

Kaymakam                                     Belediye Başkanı                     İlçe Sağlık Müdürü

 

 

 

 

 

.

 

 

ÜYE                                                  ÜYE                                             ÜYE

Halil KARAHAN                                 Eralp Akman                                 Merve GENCAN

Tarım ve Orman İlçe Müdürü               İlçe Milli Eğitim Müdürü                Serbest Eczacı